Minutový manažer je kniha autorů Kennetha Blancharda a Spencera Johnsona o základních principech řízení a vedení lidí. Mottem by mohlo být „v jednoduchosti je síla“. Jedná se o velmi konstruktivní a přesto jednoduchý návod na vedení lidí.

Kniha, jak její název napovídá, je postavena na řídících činnostech, které byste měli zvládnout během 1 minuty. Je to v oblasti vedení lidí velmi neobvyklý způsob, ale velmi efektivní a díky své jednoduchosti předatelný, což je v managementu obecně velmi důležité.

Kniha je postavena na zvládnutí 3 základních pilířů, kterými jsou stanovení minutových cílů, minutová pochvala a minutové pokárání.

Stanovení minutových cílů

Minutové cíle by se měli vejít na 1 stránku a měli by být přečtené do 1 minuty. Smyslem je, aby byly cíle vhodně pojmenovány a byly jednoduše odkontrolovatelné a v průběhu dne přehledně k dispozici, aby je měl člověk neustále na paměti. Jednotlivé cíle se rozepisují na zvláštní papír a neměli by přesáhnout 250 slov – cílem je opět jednoduchost a uchopitelnost. Důležitým aspektem je předatelnost, systém je tak jednoduchý, že je jednoduše předatelný dalším podřízeným vedoucím či spolupracovníkům.

Minutový pochvala

Chvalte své spolupracovníky kdykoliv máte příležitost. Chvalte je okamžitě a věcně a vyzvěte je, aby tak pokračovali dál. Opět stručný a výstižný návod, jak oceňovat práci druhých, což v naší zemi není příliš obvyklé. Ale i malá pochvala, může přinést velké ovoce a minimálně se tím odlišíte od všech ostatních. Umět ocenit práce druhých, by mělo být důležitou činností každého lídra. „Lidé, kteří se dobře cítí, dosahují dobrých výsledků“.

Minutové pokárání

Zde platí stejná pravidla jako u pochvaly. Je důležité sdělit lidem, pokud něco nedělají, jak mají nebo s jejich výkonem nejste spokojeni. Jednoduše a konkrétně. V ideálním případě i konstruktivně. Nikdy nekárejte člověka, ale vždy jeho výkon, pak nebude mít potřebu se hájit a brát si Vaše slova osobně. Manažeři často vyvolávají pocit negace a strachu. Efektivnější je stručně vyjádřit nespokojenost, ale zároveň připomenout, že si daného člověka ceníte, předejdete tak zbytečným emocím.

Ať už jste začínající manažer, který si chce rychle osvojit základní manažerské návyky, asi oceníte jednoduchost, s jakou jsou tyto činnosti v knize vysvětleny. A pokud jste v oblasti vedení starým rutinérem, naopak možná oceníte zjednodušení svých manažerských praktik a trochu nadhledu. Méně je někdy více.

„Nejlépe strávená minuta je ta, kterou investuji do lidí.“

Pokud se Vám naše články líbí, staňte se fanouškem naší stránky na facebooku a žádný zajímavý článek už Vám neunikne.